Ejendomsværdiskat – hvad er det?

13 September 2022
admin

editorial

Du kender sikkert allerede til ejendomsskat og grundskat, hvis du bor i dit eget hus. I den nærmeste fremtid vil der imidlertid blive foretaget ændringer i skat på egen bolig, som kan få stor indflydelse på din og din ejendomsværdiskat.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat er én af de to forskellige typer skat du skal betale når du bor i egen bolig.

Ejendomsskatten er baseret på værdien af din ejendom, herunder jord og bygninger, i stedet for ejendomsværdiskat, som beregnes på grundlag af forbedring af kvaliteten af dit hjem. Det beløb, du skal betale i ejendomsskat, varierer afhængigt af, hvad en vurderingsmand mener, at din bolig er værd.

ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat er en afgift, som ejere af fast ejendom skal betale for deres ejendomme. Den bruges til at finansiere lokale offentlige tjenester som f.eks. skoler og politiafdelinger.

Forskellen mellem ejendomsværdiskat og arveafgift er, at arveafgift betales på aktiver, der overføres fra en person til en anden efter en persons død. Ejendomsværdiskat betales på aktiver, som skatteyderen ejer på det tidspunkt, hvor skatten fastsættes.

Hvordan betales ejendomsværdiskat?

Hvordan ejendomsskatten betales, afhænger af jurisdiktionen. Nogle jurisdiktioner opkræver den via årlige ejendomsskatteregninger, mens andre kræver, at ejendomsejerne foretager kvartalsvise eller månedlige betalinger.

Hvem skal betale ejendomsværdiskatten?

Hvem der skal betale ejendomsværdiskat varierer fra sted til sted. I de fleste tilfælde er det ejeren af ejendommen, der er ansvarlig for at betale skatten, men i nogle tilfælde kan det i stedet være lejeren.

I 2024 træder nye boligskatteregler i kraft, hvilket medfører en lavere ejendomsværdi og lavere ejendomsskattesatser. Det skyldes, at der vil blive trukket 20 % af ejendomsværdien fra, inden ejendommen beskattes af forsigtighedshensyn.

Mens boligpriserne er steget, vil nogle boligejeres ejendomsskatter også stige. For at hjælpe med at kompensere for dette tilbyder regeringen en rabat for enhver stigning i boligskatten til dem, der ejer deres hjem inden den 31. december 2023.

Flere Nyheder