Jobskabelse får nok en til at tænke på, at man ganske enkelt skaber arbejdspladser.

Sådan kan man godt vælge at se på det, om det handler om, at man ekspanderer sin virksomhed, så man kan have flere personer ansat i den, såsom ved også at skabe underafdelinger af ens firma ud til andre områder af landet.

Det sidste er især smart, hvis man skaber filialer i områder, hvor man søger at tiltrække folk til, hvor man ellers oplever en udvandring af specielt de unge, og der ikke er mange unge familier, som der flytter til.

Det kan også have at gøre med, at udenlandske virksomheder vælger at slå sig ned i Danmark, så der kommer flere arbejdspladser til, hvor man er nødt til at ansætte medlemmer af lokalbefolkningen.

Og ganske enkelt kan det også være staten eller det offentlige generelt, der opretter arbejdspladser for at få folk aktiveret og ud på jobmarkedet.

Og endelig er der også jobskabelse for den enkelte, der kan have med at gøre med at omstrukturere den måde, man ser sin egen rolle på jobmarkedet med.

Gør dig synlig og vigtig med jobskabelse

Det sidste kunne blandt andet handle om, at man er blevet afskediget fra ens arbejdsplads gennem mange år, og man har svært ved at finde sig en ny arbejdsplads, fordi ens jobbeskrivelse er lidt gammeldags, eller man er oppe i årene.

Men det kan også være mens, at man befinder sig på jobmarkedet, at man indser, at man skal se at “forsikre” sig selv ved at være attraktiv for jobmarkedet i den kommende fremtid, når man jo aldrig kan være garanteret at have sit et (ønsket) job for evigt.

Dette kan man blandt andet også gøre med jobskabelse, så man ændrer den måde, man beskuer sin egen deltagelse i jobmarkedet på, så der er andre, der gerne vil bruge ens – nye – ekspertise.